Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022

Οι προκλήσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του brand «ελληνικό ψάρι» και οι ψηφιακές τεχνολογίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο διευθυντής του Realfm, Γιώργος Χουδαλάκης.

Ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, αν. καθ. Ιωάννης Θεοδώρου σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει μια έρευνα όπου γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα διαχείρισης του ψαριού αλλά και πως συνολικά αντιμετωπίζεται η εκτροφή στη θάλασσα. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη βιβλιογραφία της τεκμηρίωσης» ανέφερε. Τόνισε μάλιστα τις σημαντικές διαφορές, που έχουν τα ευρωπαϊκά ψαρια ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. «Τα παραγόμενα ψαρια της Ευρώπης έχουν ειδικές κοινοτικές προδιαγραφές παραγωγής αλλά και κοινοτικούς ελέγχους ελέγχους που πιστοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχουν συνεχείς αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στις διαδικασίες».

Μπορείτε να δείτε εδώ το βίντεο της συνέντευξης

Links για το συμπόσιο:

123