Συνεργάτες

Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) Εργαστήρια ΤΖΠΑΥ και ΤΜΗΥΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ)
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) Εργαστήρια ΤΖΠΑΥ και ΤΜΗΥΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Βιολογίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΕργαστήριο Γενετικής του Τμ. Ζωϊκής Παραγωγής (ΤΖΠ) της Γεωπονικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΕργαστήριο Γενετικής του Τμ. Ζωϊκής Παραγωγής (ΤΖΠ) της Γεωπονικής Σχολής

Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ