Ένα ευρωπαϊκό έργο για το Pinna nobilis

Την 1η Οκτωβρίου 2021 ξεκίνησε το LIFE PINNA, το ευρωπαϊκό έργο που δημιουργήθηκε για τη διάσωση του μυδιού Pinna nobilis.
Το μεγαλύτερο δίθυρο μαλάκιο στη Μεσόγειο Θάλασσα, ένα είδος που ζει μόνο στις θάλασσές μας και διαδραματίζει πολύτιμο ρόλο στα παράκτια οικοσυστήματα, βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο μετά από μια επιδημία που αποδεκάτισε τον πληθυσμό του το 2016.
Το έργο LIFE20 NAT/IT/001122 PINNA «Διατήρηση και ανανέωση του αποθέματος του Pinna nobilis στη δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική θάλασσα» έχει διάρκεια 4 ετών και συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την προστασία και την παρακολούθηση των επιζώντων πληθυσμών, στοχεύει στην ανάκτηση του είδους στους οικοτόπους αναφοράς του.
Αναπτύσσεται σε  πέντε περιοχές  (4 Ιταλικές και 1 Σλοβενική) και συνδυάζει τις δεξιότητες πολλών οντοτήτων: ARPAL (Regional Agency for the Protection of the Environment of Liguria) ως συντονιστικός δικαιούχος, Asinara National Park, National Institute of Biology, Shoreline Cooperative society, Triton Research Srl, University of Genoa and University of Sassari ως δικαιούχοι.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση url του ιστότοπου του έργου εδώ