Our team

Briefly, the team members are presented as follows:

Χατζηλυγερούδης Ιωάννης (Καθηγητής, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ), με γνωστικό αντικείμενο αναπαράσταση γνώσης και έμπειρα συστήματα. Δίπλωμα Μηχ/γου-Ηλεκ/γου Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc και PhD από το Πανεπιστήμιο του Νόττινγχαμ, Μεγάλη Βρετανία. Είναι Editor-in-Chief του International Journal of Artificial Intelligence Tools (IJAIT). Υπήρξε μέλος Επιτροπών Προγράμματος (Program Committees) σε περισσότερα από 80 συνέδρια που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οργάνωσε και ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου IEEE International Conference on Tools with AI (ICTAI 2007) και του 10ου International IEEE Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019). Διετέλεσε επίσης Γενικός Συμπρόεδρος του 20ου Διεθνούς Συνεδρίου IEEE International Conference on Tools with AI (ICTAI 2008). Είναι ο ιδρυτής του International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications (CIMA) που διοργανώνεται από το 2008. Είναι μέλος των IEEE, ACM και EETN (Ελληνική Εταιρεία ΤΝ). Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της EETN για δύο περιόδους, 2003-04 (Γενικός Γραμματέας) και 2005-2006 (Αντιπρόεδρος).Έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 17 εργασίες σε διεθνή βιβλία-τόμους, 98 εργασίες σε διεθνή συνέδρια με κριτές και είχε την επιμέλεια τουλάχιστον 15 τόμων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τεχνητή νοημοσύνη, αναπαράσταση γνώσης, συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα, μηχανική μάθηση, ευφυή εκπαιδευτικά συστήματα, συναισθηματική ανάλυση κειμένου και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα. (http://aigroup.ceid.upatras.gr/ihatz_el.html). Στο έργο θα έχει την επιστημονική εποπτεία στην δημιουργία του ευφυούς συστήματος.

Θεοδώρου Ιωάννης (Eπίκουρος Καθ. ΤΖΠΑΥ, ΠΠ): Βιολόγος (πτυχίο Παν/μιο Πατρών) με εξειδίκευση στην Αλιεία & Καλλιέργεια Οστρακοδέρμων (ΜSc Παν/μιο Bangor Ουαλίας, Ην. Βασ.), την Διαχείριση Ποιότητας Αλιευτικών Προϊόντων & Marketing (Certificate Hull University, Hν. Bασ.) και διδακτορικό με θέμα την Ανάλυση Κινδύνων (PhD Παν/μιο Γάνδης, Βέλγιο). Συμμετείχε σε περισσότερα από 30 έργα εφαρμοσμένου ενδιαφέροντος στην παραγωγή υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων. Διατέλεσε ειδικός σύμβουλος/συνεργάτης σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς όπως: FΑO-GFCM(UN) (2015, 2017, 2018, 2019, 2020), ΕΕ (DG Mare-Γαλάζια   Ανάπτυξη,
 
2018-20; αξιολόγηση προγράμματος CRAFT, 1997), HΠΑ (NOAA, 2018; The Monterey Bay Aquarium-SEAFOODWATCH, 2019-20), ΑquaTT UETP, Ιρλανδία (Mέλος ΔΣ,1996- 99), ΣΕΘ (τεχνική υποστήριξη, 1995-2001), Υπ. Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (2015). Εχει δημοσιεύσει: 22 εργασίες σε περιοδικά SCI, 13 κεφάλαια σε βιβλία   και
45 περιλήψεις σε πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει επιμεληθεί κρίσεις εργασιών σε περιοδικά όπως το Ηeliyon, Journal Applied Ichthyology, Marine,SpringerPlus, Aquaculture, Journal of Coastal Conservation, PeerJ, Marine Biotechnology, Thalassas κα. Σχετικά με το έργο, έχει δημοσιεύσει 19 εργασίες (4 σε περιοδικά SCI + 4 κεφάλαια σε βιβλία +11 συνέδρια) Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραγωγή και διασφάλιση ποιότητας υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, την ανάλυση κινδύνων (Διδακτορικό βασισμένο σε εφαρμογές του προτύπου ΑS/ΝZS 4360 (ISO 31000) στις υδατοκαλλιέργειες), τις ασφαλιστικές απαιτήσεις ιχθυοκαλλιεργειών και την διαχείριση μαζικών θνησιμοτήτων όπως διακρίνεται στις σχετικές δημοσιεύσεις και τα έργα τα οποία συμμετείχε.

Κατσέλης Γεώργιος (Καθηγητής, ΤΖΠΑΥ, ΠΠ): Βιολόγος, Διδάκτωρ Ιχθυολογίας από το Παν/μιο Πατρών με γνωστικό αντικείμενο την Μελέτη ιχθυοπληθυσμών και αλιευτική εκμετάλλευση παράκτιας ζώνης. Έχει συγγράψει 35 δημοσιεύσεις σε περιοδικά SCI, 70 ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων, 2 κεφάλαια σε βιβλίο και περισσότερες από 30 εκθέσεις προγραμμάτων. Σχετικά με το έργο, διαθέτει εμπειρεία στον σχεδιασμό και υλοποίηση του λογισμικού: ι) FarM 1.4 (λογισμικό διαχείρισης μονάδων ιχθυο-καλλιέργειας) ιι)Γ SarPeCal ver. 1.0 (Sparus aurata Photoperiodic Calculation) (λογισμικό εκτίμησης κέρδους από την εγφαρμογή πρόσθετου φωτοπεριοδικού πρωτοκόλλου σε εκτροφή τσιπούρας) ιιι) Weeds ver. 1.0 (λογισμικό αυτόματης μετρησης από ψηφιακή φωτογραφία μεγεθών σε φυλλα φανερόγαμων). Εχει ασχοληθεί με την διαχείριση εκτροφής σε ιχθυοκλωβούς, τις διαφυγές ψαριών και την αλληλεπίδραση τους με άγριους πληθυσμούς όπως διακρίνεται στις σχετικές δημοσιεύσεις και τα έργα τα οποία συμμετείχε.

Ράμφος Αλέξιος (Αν. Καθηγητής ΤΖΠΑΥ, ΠΠ): Δρ Θαλάσσιας Βιολογίας (Παν/μιοΠατρών) με εξειδίκευση στην "Θαλάσσια Βιολογία, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες" από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει 3 μονογραφές μεταξύ των οποίων και ο η διδακτορική διατριβή του στην “Συγκριτική μελέτη της οικολογίας του μεσοζωοπλαγκτού των θαλασσίων οικοσυστημάτων της Κεντρικής Ελλάδας’’, 14 δημοσιεύσεις σε περιοδικά SCI, και 47 ανακοινώσεις σε Συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων τα τελευταία 15 έτη, σχετικά με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, τη χαρτογράφηση προστατευόμενων ενδιαιτημάτων και της επίπτωσης των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Έχει σημαντική εμπειρία σε ευρύ φάσμα δειγματοληπτών και αυτομάτων συστημάτων καταγραφής βιολογικών και υδρολογικών δεδομένων σε παράκτια και πελαγικά οικοσυστήματα. Σχετικά με το έργο η συνεισφορά του θα είναι στην μοντελοποίηση και υην μετα- ανάλυση των περιβαλλοντικών δεδομένων από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτωσεων των ιχθυοκαλλιεργειών σε πανελλήνια κλίμακα.

Σπύρος Σιούτας (Καθηγητής, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ). Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (CEID), Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, το 1997. Έλαβε Μάστερ και Διδακτορικό από το ίδιο Τμήμα το 2000 και το 2002 αντίστοιχα. Εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής με αντικείμενο «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων» του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του 2006. Τον Δεκέμβριο του 2012 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής με αντικείμενο
«Δομές Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων» στο ίδιο τμήμα. Επίσης, από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2017 υπηρέτησε στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου ως Αντιπρόεδρος και Νομικός Εκπρόσωπος του Πρύτανη. Από το 2018 εξελέγη Καθηγητής με αντικείμενο «Δομές δεδομένων και μεγάλα συστήματα διαχείρισης δεδομένων» στο ΤΜΗΥΠ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Διαχείριση Αλγοριθμικών Δεδομένων, Συστήματα Χωρο-Χρονικές Βάσεις Δεδομένων, Κατανεμημένες Δομές Δεδομένων και Επικαλύψεις P2P, Υποδομές Cloud, Ευρετηρίαση, Επεξεργασία ερωτημάτων και Βελτιστοποίηση ερωτημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 εργασίες σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια κριτών. Το 2005 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Kings College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ερευνητικός τομέας: String Algorithmics and I / O complexity). Επίσης ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο MADALGO (ερευνητικός τομέας: "Ντετερμινιστικές δομές δεδομένων μέσω δικτύων P2P"), Aarhus, Δανία, το 2008. Έχει 19 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως προγραμματιστής, ελεγκτής λογισμικού, διαχειριστής βάσεων δεδομένων και υπεύθυνος έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική μονάδα 5). Σχετικά με το έργο συμμετέχει    στην                   ανάπτυξη             της                   ευφυούς                   εφαρμογής           με    τα                   παραγωγικά         και ιχθυοπαθολογικά δεδομένα. (https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/sioutas/)

Μουτόπουλος Δημήτριος (Eπίκουρος Καθηγητής, ΤΖΠΑΥ, ΠΠ): Βιολόγος (ΑΠΘ) με εξειδίκευση στην Υδροβιολογία - Υδατοκαλλιέργειες από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Διδακτορικό στα «Οικοσυστημικά μοντέλα για τη μελέτη και τη διαχείριση της ελληνικής αλιείας: εφαρμογή στο Ιόνιο» (Παν/μιο Δ. Ελλάδας). Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει περισσότερα από 15 έτη επαγγελματικής ενασχόλησης. Συμμετείχε στις πρώτες, εργασίες αποτύπωσης των καταναλωτικών προτύπων και διάθεσης αγοράς θαλάσσιων ψαριών στην Ελλάδα. Με τις εργασίες αυτές ενσωματώθηκε η κοινωνικό-οικονομική συνιστώσα του συστήματος«αλιεία- υδατοκαλλιέργειες» και οι προεκτάσεις που εκλαμβάνει στον κοινωνικό ιστό. Ασχολείται επίσης με τη μελέτη των επιπτώσεων της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη διαχείρισή τους μέσα από την μοντελοποίηση του οικοσυστήματος και την κατασκευή οικολογικών μοντέλων. Συμμετείχε σε 7 ευρωπαϊκά και σε 11 εθνικά προγράμματα. Η συμβολή του στην επιστήμη περιλαμβάνει 48 εργασίες σε περιοδικά SCI, 7 εργασίες σε τόμους βιβλίων και εκδόσεις διεθνών οργανισμών, περίπου 100 ανακοινώσεις σε διεθνή/εθνικά συνέδρια, εργασίες στον ελληνικό περιοδικό και ημερήσιο τύπο και τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων. Η αναγνώριση του επιστημονικού του έργου περιλαμβάνει περίπου 1200 αναφορές (scholar google, h=15) σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, ελληνικά/διεθνή συνέδρια, εκθέσεις διεθνών οργανισμών/επιτροπών/ συμβουλίων, διατριβές/τεχνικές εκθέσεις, ενώ έχει προσκληθεί να κρίνει για δημοσίευση περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά (σε περισσότερα από 25) και 50 σε συνέδρια. Τέλος, το 2012 προσκλήθηκε για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας του FAO-GFCM για τη διαχείριση των Μεσογειακών αποθεμάτων. Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του έργου, καθότι έχει μακροχρόνια εμπειρία σε συναφή ‘εργα στον αλιευτικό τομέα. Θα συμμετάσχει επίσης στην μοντελοποίηση παραγωγικών δεδομένων και την μετά-ανάλυσή τους με σκοπό την ποσοτική ανάλυση ρίσκου.

Μπαταργιάς Κωνσταντίνος (Αν. Καθ. ΤΖΠΑΥ,ΠΠ): Βιολόγος (ΑΠΘ) με Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στην Πληθυσμιακή / Θαλάσσια Βιολογία και Διδακτορική Διατριβή στη Θαλάσσια Βιολογία (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Ως επικεφαλής της ομάδας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωση Ιχθύων έχει οργανώσει και διευθύνει αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα γενετικής βελτίωσης 2 Μεσογειακών ειδών 3 επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εσωτερικού και εξωτερικού (για 15 χρόνια) ενώ έχει συμμετάσχει σε 23 Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα (11 ως EY ή WP leader). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά του SCI (380 αναφορές, h-index=11). Έχει δώσει 5 προσκεκλημένες διαλέξεις σε ημερίδες και ομάδες εργασίας. Έχει επιβλέψει πάνω από 10 διπλωματικές εργασίες ενώ έχει συμμετάσχει στις εξεταστικές- συμβουλευτικές επιτροπές 1 διδακτορικής και 3 μεταπτυχιακών διατριβών. Έχει διατελέσει Δ/ντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες» του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών (ΤΕΙ Δ.Ελλάδας). Σχετικά με το έργο, θα συμμετάσχει στην κριτική μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων της γεννετικής βελτίωσης στις υδατοκαλλλιεργειες και των κινδύνων γενετικής ρύπανσης από διαφυγές.

Κλαδάς Ιωάννης (Καθ. ΤΖΠΑΥ, ΠΠ). Βιολόγος (ΠΠ), με γνωστικό αντικείμενο την Υδροβιολογία-Ιχθυολογία. Εχει Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A.) στην Βιολογική Ωκεανολογία (Πανεπιστήμιο Δυτικής Βρετάνης, Βρέστη, Γαλλία), και Διδακτορικό (Πανεπιστημίου “Pierre & Marie Curie”, (Paris VI), Γαλλία). Διαθέτει πολυετή εμπειρία (25+) στην Τεχνολογία Παραγωγής Ιχθυδίων Θαλασσινών Ειδών, Τεχνολογία Κλειστών Κυκλωμάτων Εκτροφής Ψαριών, Τεχνολογία Εκτροφής Χελιών, Τεχνολογία παραγωγής ζωοπλαγκτού.

Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με την κριτικά ανάλυση δεδομένων παραγωγής στους ιχθυογεννητικούς και τις εκτροφές.

Πούλος Κων/νος (Επικ. Καθ. ΤΖΠΑΥ, ΠΠ). Βιολόγος-Ιχθυοπαθολόγος, με γνωστικό αντικείμενο την «Ιχθυοπαθολογία». Είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Βιολογίας, στο Kingston University, (UK), εξειδίκευση στην Κτηνιατρική Μικροβιολογία (MSc) στο The Royal Veterinary College, London (UK) και διδακτορική διατριβή στην Ανοσολογία

/Παθολογία Ιχθύων, στο Τμήμα Βιολογίας(ΠΠ). Το Ερευνητικό πεδίο αφορά την Ανοσολογία Ιχθύων την Εμβολιολογία και την Διαγνωστική Μικροβιολογία. Εχει συμμετάσχει στα εξείς: 1) Γενετική Βελτίωση Λαβρακιού & Τσιπουρας – Ανθεκτικότητα σε Ασθένειες (projectNo.: 2824) 2) Efficacy testing of vaccine formulations   against

 

fish VER (VNN), (Project No.: 2707) 3)Μετρητής Νωπότητας-FRESQO» (Κωδικός έργου: 3.015.002). Μικροβιολογικές αναλύσεις.

Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με την επεξεργασία ιχθυοπαθολογιών δεδομένων και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τους εμβολιασμούς στα ιχθυοτροφεία.

 

Κανλής Γρηγόριος (Αν. Καθ. ΤΖΠΑΥ, ΠΠ). Ιχθυολόγος-Κτηνίατρος ΑΠΘ,ειδικευμένος ως (1) Υγιεινολόγος και (2) στις Θαλάσσιες Εκτροφές ((MSc) στο Τόκυο καθώς και Διδάκτορας Ανοσολογίας Ιχθύων του Πανεπιστημίου Αλιείας – Αλιευμάτων του Τόκυο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην (i) Πρότυπη Έρευνα στην Παραγωγή Καινοτόμων Βιομηχανικών Προϊόντων ευρείας χρήσης, (ii) Μεθοδολογία Συνδυαζόμενης Κτηνιατρικής με Ιχθυολογική Εξέταση για την Ορθή Πρακτική Διαχείρισης Σταθμών και Μονάδων, (iii) Βιοασφάλειας και Υγιεινής Ιχθυηρών. Έχει δημοσιεύσει 2 μονογραφίες, 1 εκπαιδευτικό βίντεο, 13 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 18 Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Σχεδίασε και υλοποίησε 3 Καινοτόμα Βιομηχανικά Προϊόντα Υδατοκαλλιεργειών (πιστοποιημένα από Ε.Ε.) με ευρεία παραγωγή των από Ελληνικές Βιομηχανίες. Έχει συμμετάσχει σε 11 Ερευνητικά Πρόγραμμα ως υπεύθυνος ή ερευνητής. Ήταν εισηγητής και επιβλέπων Καθηγητής σε 18 Μεταπτυχιακές Διατριβές (Master of Science) και εξεταστής σε 2 Διδακτορικά σε Βέλγιο – Ελλάδα. Έχει προσκληθεί για διαλέξεις και workshops σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, Ιράν, Τουρκίας, Δανίας, Ισπανίας. Είναι συμμετέχων (reviewer) σε 3 συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, σε 2 επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του έχει απονεμηθεί βραβείο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Στο έργο θα συμμετάσχει στα πακέτα εργασίας που αφορούν την διαγνωστική γνώση, πρόληπτική αγωγή και θεραπεία. θα συμβάλλει στην επεξεργασία ιχθυοπαθολογιών δεδομένων και την εκτίμηση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Μπεκιάρη Βλασούλα(Αν. Καθ. ΠΠ). Χημικός (ΠΠ), με διδακτορική διατριβή στη Χημεία Υδάτινου Περιβάλλοντος. Ασχολείτε με την μελέτη ρύπων (οργανικό φορτίο, ιόντα μετάλλων) σε υδατικά συστήματα με φασματοφωτομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές, στην ανάπτυξη νέων υλικών για περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στο έργο συμμετέχει στο ΠΕ1.1 κάνοντας τις χημικές αναλύσεις νερού.

Μιχαηλίδης Βασίλειος (Καθηγητής, ΤΒ, Α.Π.Θ.). Στόχοι του ερευνητικού του έργου είναι μελέτη των κυτταρικών μηχανισμών οι οποίοι σχετίζονται με τον μεταβολισμό ενέργειας σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών και εμπλέκονται με την προσαρμογή τους στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα μελετώνται οι μηχανισμοί καταστολής του μεταβολικού ρυθμού κάτω από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως είναι η υποξία, η υπερκαπνία, η θερινή και χειμέρια νάρκη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά χρόνων η έρευνά μου εστιάζεται κυρίως στην επίδραση των αλλαγών του κλίματος και ιδιαίτερα της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), στην φυσιολογία των θαλάσσιων και χερσαίων ασπόνδυλων και σπονδυλωτών. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των βιοχημικών και φυσιολογικών αποκρίσεων των ζώων με σκοπό τον καθορισμό των ορίων αντοχής τους στις αλλαγές της θερμοκρασίας και του CO2. Για την πληρέστερη και περισσότερο πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος έχει αναπτυχθεί συνεργασία με ερευνητικές ομάδες άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., όσο και άλλων Πανεπιστημίων και  Ινσιτούτων

 

της Ελλάδας, καθώς και με ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις του stress από κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ως παράγοντα κινδύνου στην φυσιολογία των εκτρεφόμενων ειδών.

 

Στάϊκου Αλεξάνδρα (Επ. Καθηγήτρια, ΤΒ, Α.Π.Θ.). Ασχολείται με την σχέση πληθυσμιακής βιολογίας και οικοφυσιολογίας μέσα από την μορφολογική και γενετική διαφοροποίηση πληθυσμών. Ειδικότερα στη διερεύνηση της δομής, δυναμικής και αύξησης των πληθυσμών τους, των χαρακτηριστικών του κύκλου ζωής και της συμπεριφοράς και βιολογίας αναπαραγωγής σε φυσικές συνθήκες. Μελετά τις προσαρμογές ή τις πλαστικές αποκρίσεις σε διαφορετικούς πληθυσμούς του ίδιου είδους και στη συσχέτισή τους με τις συνθήκες των ενδιαιτημάτων τους.Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις του stress από κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ως παράγοντα κινδύνου στην οικο-φυσιολογία των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Αριστείδης Ηλίας (ΕΔΙΠ, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ). Υπήρξε Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό από 2003-2014 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, όπου διετέλεσε προϊστάμενος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο ερευνά, αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπολογιστών και της πληροφορικής. Έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής των ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών σε τέσσερις εθνικές ασκήσεις κυβερνοάμυνας, στον εθνικό τελικό του φοιτητικού διαγωνισμού καινοτομίας Imagine Cup 2010 της Microsoft, ως μέντορας της ομάδας eAnima, υπήρξε επικεφαλής της ομάδας που σχεδίασε την πλειοψηφία των ασκήσεων κυβερνοάμυνας "ΠΑΝΟΠΤΗΣ" το 2011 και διοργανωτής διήμερου διαγωνισμού σε κυβερνοάμυνα στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου FOSSCOMM (Free and Open Source Software Communities Meeting) 2012 Κοινοτήτων Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, Σέρρες, Μάιος 2012. Yπήρξε επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών που έλαβε την 1η θέση στο OWASP University Challenge στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου OWASP AppSec Research 2012, σε θέματα ασφάλειας της πληροφορίας και του κυβερνοχώρου (1st award of OWASP University Challenge at OWASP AppSec Research 2012), κ.ά. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 18 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, 1 βιβλίο για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Εργαστήριο ΠΛΗ21/4,

1 Βιβλίο για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πανεπιστημιακές σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες βαθμίδες της Δια Βίου Μάθησης και αρθρογραφία γενικού & επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εστιάζονται στα θέματα ασφάλειας στις ΤΠΕ, μηχανικής μάθησης και ανάκτησης πληροφορίας και βιοιατρική τεχνολογία. Σχετικά με το έργο υποστηρίζει την ομάδα ανάπτυξης του ευφιούς ιχθυοπαθολογικού συστήματος.

Γιάντσης Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Γεωπονίας, Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Εχει γνωστικό αντικείμενο την Γενετική Βελτίωση Ζωικών Οργανισμών και εμπειρία στις εφαρμογές της γενετικής βελτίωσης, της φυσιολογίας ζώων, και της χρήσης μοριακών γενετικών δεικτών στις Υδατοκαλλιέργειες.

Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε συνολικά περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται στα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Επίσης, έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 άρθρα σε περιοδικά SCI και 30 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη γενετική ζωικών πληθυσμών, την εφαρμογή μοριακών δεικτών με σκοπό την αναγνώριση συγγενικών ειδών ή/και ζωικών προϊόντων, την αναγνώριση γενετικών τόπων, αλληλομόρφων και γονοτύπων

 

που σχετίζονται με συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά σε ζωικούς οργανισμούς, τη γονιδιακή έκφραση, τη μοριακή φυσιολογία και τη γενετική βελτίωση ζωικών πληθυσμών. Επίσης αφορούν την εφαρμογή των παραπάνω πεδίων και ειδικά της φυσιολογίας και γενετικής ρύπανσης σε υδρόβιους ζωικούς πληθυσμούς υψηλής εμπορικής αξίας για την υδατοκαλλιέργεια.Σχετικά με το έργο, θα ασχοληθεί με τις επιδράσεις του stress ως παράγοντα κινδύνου στην γενετική και την φυσιολογία των εκτρεφόμενων ειδών καθώς και με την εκτίμηση της πιθανής γενετικής ρύπανσης από διαφυγές ιχθύων στο περιβάλλον.

Μπούρας Χρήστος (Καθηγητής, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ). Έχει γνωστικό αντικείμενο Αλγόριθμους και Εφαρμογές σε Δίκτυα και Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες. Επίσης από το 1999 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 6 στο ΙΤΥ-Ε (Διόφαντος). Στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής διδάσκει τα μαθήματα Τηλεματική, Ευρυζωνικές Τεχνολογίες και Δίκτυα Δημόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων σε προπτυχιακό επίπεδο και Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 5G και Επόμενης Γενιάς Δίκτυα, Ανάλυση της Απόδοσης Δικτυακών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Δίκτυα και Πρωτόκολλα Η/Υ, Κινητές και Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεματική και Νέες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα, Θέματα Χρέωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα και Υπηρεσίες, Θέματα Παγκόσμιου Ιστού. Έχει πάνω από 450 δημοσιεύσεις σε διεθνή βιβλία και περιοδικά καθώς και συνέδρια. Είναι μέλος σε εκδοτικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και επιτροπών οργάνωσης και προγράμματος και κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια της ερευνητικής περιοχής του. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά και αναπτυξιακά ελληνικά και διεθνή έργα και είναι συγγραφέας 9 βιβλίων στα ελληνικά και εκδότης σε 2 στα αγγλικά. Διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε Σχεδιασμό και Ανάλυση Δικτύων και Τηλεματικών Υπηρεσιών, Πρωτοκόλλων Δικτύων, Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων και Εκπαίδευσης από Απόσταση. Σχετικά με το έργο, θα επιβλέψει την ανάπτυξη εφαρμογών e-learning για την διάχυση της παραγώμενης τεχνογνωσίας στα εξειδικευμένα στελέχη της παραγωγής, των υπηρεσιών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Χρήστος Μακρής(Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΜΗΥΠ, ΠΠ). Τον Σεπτέμβριο του 1988 εισήχθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και πήρε το δίπλωμά του, ως Μηχανικός, τον Δεκέμβριο του 1993. Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου Τμήματος και το 1997 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Βασικές Δομές Δεδομένων και η εφαρμογή τους στην Υπολογιστική Γεωμετρία και στην Ανάκτηση Πληροφορίας» (Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Τσακαλίδης). Από τον Μάιο του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2002 συνεργάστηκε σε διάφορα έργα με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ενώ από το Αύγουστο του 2003 ως τον Οκτώβριο του 2004 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (Σχολή Διοίκησης Οικονομίας). Τον Οκτώβριο του 2004 εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Μονιμοποιήθηκε στη θέση του επίκουρου καθηγητή στις 16/5/2008 (αριθμός ΦΕΚ: 440). Από τον Σεπτέμβριο του 2017 ως σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 έως σήμερα είναι (σε ετήσια βάση) μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Aνάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Δεδομένων, Βιοπληροφορική, Διαχείριση Συμβολοσειρών, Υπολογιστική Γεωμετρία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 140 εργασίες σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια κριτών.
Σχετικά με το έργο: συμμετέχει στην ανάπτυξη της ευφυούς εφαρμογής με τα
παραγωγικά και ιχθυοπαθολογικά δεδομένα.

Dimitris C. Gkikas: An experienced Informatics Engineer, Lecturer and Marketing Strategy Consultant with over a decade of experience in e-business development, digital marketing, and project management.
   Lecturer at Department of International & European Economic Studies, Athens University of Economics and Business School of Economic Sciences.
   Lecturer at MSc Program of  at School of Agricultural Sciences at the University of Patras.
   Postdoctoral Fellow at Department of Fisheries & Aquaculture, School of Agricultural Sciences, University of Patras. Research on Artificial Intelligence, Predictive Analytics, Risk Analysis, and Bioinformatics.
  E-Business Development Manager at OWEB Digital Experience.

Research Projects:

  • "Improving Competitiveness of the Greek Fish Farming through Development of Intelligent Systems for Disease Diagnosis & Treatment Proposal and Relevant Risk Management Supporting Actions". Greek Operational Programme for Fisheries and Sea 2014-2020. MIS  5067321.
  • "ΙNNOVATIVE ACTIONS FOR THE MONITORING-RECOVERING – ENHANCEMENT OF THE NATURAL RECRUITMENT OF THE ENDANGERED SPECIES (FUN MUSSEL) PINNA NOBILIS". Greek Operational Programme for Fisheries and Sea 2014-2020. MIS 5052394.

Ph.D. in Artificial Intelligence & Digital Marketing, Department of Business Administration of Food and Agricultural Enterprises, University of Patras, Greece.
M.Sc. in e-Business & Digital Marketing, School of Science & Technology, International Hellenic University, Greece.
M.Sc. in Computer Science, Artificial Intelligence & Agents, School of Computer Science and Electronic Engineering, University of Essex, UK.
B.Sc. in Informatics Engineering, Department of Informatics and Computer Engineering, School of Engineering, University of West Attica, Greece.

LinkedIn

Vassilios C. Loukopoulos is a Full Professor in the Department of Physics of the University of Patras. He holds a BSc. in Physics and a PhD in Computational Fluid Dynamics from Department of Physics of the University of Patras in Greece. He also holds two M.Sc. in “Theoretical, Computational Physics and Astrophysics” and “Quality Assurance”. He is Director of the Postgraduate Program in Advanced Studies in Physics. His Academic experience is long lasting in Higher Education at Undergraduate and Postgraduate Level.
His research interests are concerned with: Fluid Mechanics, Computational Fluid Mechanics, Programming, Numerical Methods, Nanofluids, Electric/Magnetic Fluids, Biofluids, Biomechanics and Data-Driven modeling & Scientific Computations. Additionally, he has published over 100 original publications in international journals and conferences, special editions and has authored 4 books.
He is responsible for research programs and member of national and international scientific associations. He has cooperated with institutions abroad. He is a member of Editorial Board of International Scientific Journals and Conferences. He is a reviewer of scientific articles in international scientific journals and conferences.
He has worked as Consultant of the Center for Entrepreneurship and Technological Development of Western Greece, which was a structure of the Ministry of Development. He also has occupied at the Development Company of Etoloakarnania (AN.AIT. SA) as a Scientific & Technical Consultant, responsible for European Projects.
He is also the President & CEO of Patras Science Park (PSP). PSP is owned by the Greek Ministry of Finance and supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI). PSP operates according to the model of “Incubator” for New Technology Based Firms (NTBFs). Its’ main scope is to support and promote the creation, operation and development of innovative firms through spin-off/spin-out processes and intensive technology transfer actions, such as the cooperation among the University, Research Centers and the Industry.
In the project, he will oversee the modeling of data, with the ultimate goal of connecting them with developmental and spatial data to support an experienced system with GIS applications. Additionally, they will oversee the exploration of the social and environmental dimension of the generated innovation and the potential development of entrepreneurship. (vxloukop@upatras.gr)
Georgopoulos Vasileios: Theoretical Physicist. Is a graduate from the Department of Physics, University of Patras and a graduand of the Master’s Program of the same Department, on Theoretical and Computational Physics and Astrophysics. His Master’s thesis explores the evolution of systems in the area of fluid mechanics, utilizing Machine and Deep Learning (Artificial Intelligence). He is also studying for a Master’s degree on Educational Leadership at the same University.
About the project, he is creating models based on biological and operating data that serve in the production of a smart system with geographical applications GIS. He is also researching the social and environmental aspect of the produced innovations and in the writing of relevant research papers. (phy4893@upnet.gr)

Marios Gkikas is a highly skilled digital strategist, problem solver, and IT engineer with over a decade of experience in the field. As the founder of OWEB digital experience since 2010, Marios Gkikas has worked on over 200 successful projects in IT, web apps and digital marketing. With expertise in SEO, and web development Marios Gkikas has helped clients across various industries achieve increased online visibility, traffic, and revenue.

In addition to their work in the private sector, Marios Gkikas is also a research associate in academic research projects applying machine learning techniques in Aquaculture. They have published papers in top-tier journals and conferences, showcasing their expertise in the field.

With a Bachelor's degree in IT engineering and a soon-to-be-completed Master's degree in digital marketing, Marios Gkikas is a highly qualified professional who is dedicated to helping organizations achieve their goals through digital solutions. 

LinkedIn